είσοδος στο B2B
Δραστηριότητες

Στην Data Media είμαστε απόλυτα συνδεδεμένοι με τις εξελίξεις και τις τάσεις της τεχνολογίας σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς μας.

Ως αποτέλεσμα, έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων κάτω από τρείς βασικούς τομείς:

  1. Πληροφορικής
  2. Τηλεπικοινωνιών
  3. Τεχνολογίας

Οι δραστηριότητες στο σύνολο τους αφορούν την παροχή μίας μεγάλης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω πολλαπλών εναλλακτικών καναλιών διάθεσης και εξυπηρέτησης με στόχο την πληρέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση κάθε συνεργάτη.

^