είσοδος στο B2B
Οι Πελάτες μας

Αντιμετωπίζουμε όλους τους πελάτες μας με τον ίδιο ζήλο, από τον πιο μικρό μέχρι τη μεγαλύτερη αλυσίδα. Για αυτό και όλοι οι πελάτες μας είναι μόνιμοι συνεργάτες μας, διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες και διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στην ελληνική αγορά της πληροφορικής και τεχνολογίας.

Με μερίδιο πάνω από 56% στην αγορά διανομής προϊόντων τεχνολογίας του χώρου μας, στρατηγικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένα brands, ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και συνεχείς επενδύσεις σε νέες αναπτυσσόμενες κατηγορίες προϊόντων έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών που ξεπερνάει τις 3800 εταιρείες.

^