είσοδος στο B2B
Διασφάλιση Ευαίσθητων Δεδομένων

Βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (EU General Data Privacy Regulation Regulation (EU) 2016/679), που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25/5/2016, όλες οι εταιρείες στην ΕΕ καθώς και τα παραρτήματα τους εκτός ΕΕ, υποχρεούνται να τηρούν μια σειρά από κανόνες και διαδικασίες που έχουν ως στόχο την προστασία και μη-διαρροή ευαίσθητων δεδομένων.

Ως αποτέλεσμα όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να τηρούν συγκεκριμένες και Ε.Ε εγκεκριμένες διαδικασίες διαγραφής και καταστροφής δεδομένων (σε αποθηκευτικά και μη μέσα).

Στα πλαίσια των ανωτέρω, η DATA & MEDIA EE παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και λύσεις που εγγυούνται την ασφαλή διαγραφή και καταστροφή των εμπιστευτικών και ευαίσθητων δεδομένων. Οι λύσεις αυτές συμμορφώνονται πλήρως με την παραπάνω νομοθεσία και είναι εγκεκριμένες κατά:

 • Communications-Electronics Security Group (CESG)
 • Common Criteria (ISO 15408)
 • BSI
 • NATO

Ασφαλής και Πιστοποιημένη Διαγραφή Ευαίσθητων Δεδομένων

Για την διαγραφή δεδομένων χρησιμοποιούμε το λογισμικό της Blancco, που αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο της.

Οι απαραβίαστες και επαληθεύσιμες αναφορές της Blancco αποτελούν σημαντικό μέρος της Κοινοτικής Νομοθεσίας και των ρυθμιστικών και νομικών απαιτήσεων ελέγχου. Μέσω της Blancco, η επιχείρηση/οργανισμός σας μπορεί να έχει ελέγξιμες εκθέσεις που να αποδεικνύουν την επιτυχία κάθε διαγραφής.
Κάθε λύση της Blancco δημιουργεί ολοκληρωμένες και ψηφιακά υπογεγραμμένες αναφορές που παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την διαδικασία του ελέγχου, όπως:

 • Πότε, πως και από ποιόν έγινε η διαγραφή
 • Κατάσταση του εξοπλισμού
 • Σχετικούς σειριακούς αριθμούς και asset tags

Επιπλέον, το λογισμικό της Blancco είναι το μοναδικό στον κόσμο που διαγράφει εγγυημένα τα δεδομένα από SSD δίσκους.

Σχετική Νομοθεσία

Στις 14 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τo Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά δεδομένα.

Ο κανονισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την άνοιξη του 2016 και θα αρχίσει να εφαρμόζεται την άνοιξη του 2018.

Ο κανονισμός περιγράφει τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή του ατόμου του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτά τα ενισχυμένα δικαιώματα παρέχουν στα άτομα μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Νέος Κανονισμός ορίζει αναλυτικά τις γενικές υποχρεώσεις που έχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό αυτών. Και οι δύο έχουν την υποχρέωση τήρησης κατάλληλων μέτρων ασφαλείας ανάλογα με τον κίνδυνο τον οποίον ενέχουν οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων τις οποίες εκτελούν.

Στους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο που μπορεί να ανέλθει σε 20 εκατ. € ή στο 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Σχετικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Blancco Drive Eraser
Η Blancco προσφέρει σε χιλιάδες οργανισμούς την απόλυτη γραμμή άμυνας απέναντι σε δαπανηρές παραβιάσεις ασφαλείας, ως η πρότυπη λύση στην ασφαλή διαγραφή δεδομένων. Οι υπηρεσίες μας διαγραφής δεδομένων έχουν ελεγχθεί, πιστοποιηθεί και εγκριθεί από 18 κυβερνητικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Καμιά εταιρεία δεν μπορεί να φτάσει στα επίπεδα της Blancco όσο αφορά τη συμμόρφωση της στις τόσο αυστηρές προδιαγραφές που θέτουν οι κυβερνητικές οργανώσεις και τα ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών.

Το Blancco Drive Eraser είναι η πιο αξιόπιστη λύση διαγραφής δεδομένων για PC, laptop, servers και storage

Η ανάγκη των εταιρειών να χτίσουν και να διατηρήσουν ισχυρή πολιτική ασφάλειας αλλά και να προστατεύσουν τα ευαίσθητα δεδομένα τους είναι συνεχώς αυξανόμενη. Με το Blancco Drive Eraser, οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο παραβιάσεων ασφάλειας, διαγράφοντας τα ευαίσθητα δεδομένα τους από σκληρούς δίσκους και SSD σε desktop, laptop και server. Μέσω της πατενταρισμένης διαδικασίας διαγραφής SSD, η Blancco προσφέρει μια ασφαλή μέθοδο διαγραφής δεδομένων σε συσκευές αποθήκευσης -ανεξαρτήτου τεχνολογίας- με σκοπό την ασφαλή μεταπώληση και επαναδιάθεση των δίσκων.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο επίσημο site της Blancco.

Key Benefits:

Επαναστατική, Πατενταρισμένη Μέθοδος διαγραφής SSD
 • Εκμεταλλευτείτε την πρώτη μέθοδο στην αγορά που έχει την -κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας- δυνατότητα να διαγράψει SSD, αποδεδειγμένα.
 • Διασφάλιση πλήρους επανεγγραφής, η οποία έχει επαληθευτεί μέσω ανεξάρτητων δοκιμών και αναγνωρίζετε από DIPCOG για κατάλληλη διαγραφή των SSD media.
Ευέλικτη Παραμετροποίηση για όλες τις απαιτήσεις σας
 • Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαγραφής αλλά και δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου.
 • Ανάπτυξη ως ένα πακέτο MSI και δυνατότητα προεγκατάστασης.
Μεγιστοποιήστε την Ασφάλεια στον ΙΤ εξοπλισμό σας
 • 100% Εγγυημένη ασφαλής διαγραφή και ολοκληρωμένη ψηφιακή αναφορά και πιστοποίηση, μετά την διαγραφή.

DATA & MEDIA EE - Υπηρεσία Πιστοποιημένης Διαγραφής Δεδομένων

H DATA & MEDIA EE ως επίσημος συνεργάτης της Blancco στην Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Πιστοποιημένης Διαγραφής δεδομένων μέσω της πλατφόρμας Blancco 5.

Διαδικασία διαγραφής μέσω της DATA & MEDIA EE

 • Διαγραφή στον χώρο του πελάτη (On-Site) από δικό μας τεχνικό, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή των δίσκων και η αφαίρεση από τον εξοπλισμό, παρουσία του υπεύθυνου ασφαλείας του πελάτη
 • Επίσκεψη του τεχνικού μας στον χώρο του πελάτη για αφαίρεση των σκληρών δίσκων από τον εξοπλισμό και κατόπιν μεταφορά μέσω Courier στις εγκαταστάσεις μας για διαγραφή, παρουσία του υπεύθυνου ασφαλείας του πελάτη.
 • Προσκόμιση του εξοπλισμού από τον πελάτη στις εγκαταστάσεις μας όπου και θα γίνει η διαγραφή δεδομένων και η αφαίρεση των δίσκων από τον εξοπλισμό, παρουσία του υπεύθυνου ασφαλείας του πελάτη.

Δυνατότητα εξαγοράς εξοπλισμού

Η DATA & MEDIA EE ως διανομέας Used & Refurbished εξοπλισμού πληροφορικής σας παρέχει την δυνατότητα εξαγοράς του παλιού σας εξοπλισμού καθώς και των διαγραμμένων σκληρών δίσκων, μέσω συμψηφισμού.

Μπορούμε να σας δώσουμε προσφορά εξαγοράς του εξοπλισμού σας είτε πριν είτε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής.

Τα πιστοποιητικά διαγραφής, ακόμα και στην περίπτωση εξαγοράς, παραμένουν στην ιδιοκτησία σας , ώστε να μπορείτε να τα επιδείξετε σε περίπτωση ελέγχου.

^