είσοδος στο B2B
Υπηρεσίες & Λύσεις

Η DATA & MEDIA EE σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες τεχνολογίας που εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση κέρδους, την μείωση κόστους και την διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ευαίσθητων δεδομένων των εταιρειών.

Αυτές αφορούν:

  1. Διαχείριση Παροπλισμένου Εξοπλισμού Τεχνολογίας
  2. Roll Out Services
  3. Διασφάλιση Ευαίσθητων Δεδομένων
^