είσοδος στο B2B
Τεχνική Υποστήριξη
Στη Data Media δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική υποστήριξη των προϊόντων που διανέμουμε και το αποδεικνύουμε έμπρακτα, μέσω του Service Centre μας. Στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη επισκευή και τεχνική υποστήριξη σε όλους τους συνεργάτες μας.

Στη Data Media δεν υποσχόμαστε απλώς μια άρτια τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση του προϊόντος (after sales support). Το after sales support αποτελεί για εμάς μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχουμε καθώς η εξυπηρέτηση του συνεργάτη δεν ολοκληρώνεται με την πώληση. Στόχος μας είναι πάντα να δημιουργούμε μακροχρόνια σχέση με τους συνεργάτες μας και θέλουμε να νοιώθουν σίγουροι και ασφαλείς πως είμαστε εκεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

Το Service Centre μας στελεχώνεται από ένα άριστα καταρτισμένο προσωπικό που εξασφαλίζει τη γρήγορη και αξιόπιστη επισκευή και τεχνική υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό προϊόντων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας. Για τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας διενεργούν συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Επιπλέον, διαθέτει προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης και πρόσβαση σε διεθνείς βιβλιοθήκες γνώσης, εξασφαλίζοντας την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ταχύτατους χρόνους απόκρισης στα αιτήματα των πελατών.

^